תפילה, צלילי פעמוני / רבקה נהרה

תפילה

צלילי פעמוני,

פעמוניי רוחי

ליווני הערב...

תפילה

צלילי פעמוני,

פעמוניי רוחי

ליווני הערב

בהמיה חרישית.

תוגה קלה בם נוגנת

נעים בלאט

זעים קלות

חרש חרש

נים לא נים

נפגשים וחולפים

ועולות הדמעות

ונוטפים הלבבות

ונשזרת התפילה

זכה וטהורה

אלי הימצא רפואה

מחשבה אחת ליום

  • כדי שתהיינה לנו תשוקות, וכדי שנוכל לספק את תשוקותינו, צריך ללא ספק להיות בריא.

     

    אמילי דה שאטלה