כמה לאכול?

לעולם לא ימלא האדם כרסו, אלא יפסיק  כשמילא שלושת רבעי רעבונו

הרמב"ם

מחשבה אחת ליום