הרמב"ם על בריאות

מהי בריאות?

 בולם  רוגזו 

 יפחית  אוכלו 

ויגביר  תנועתו 

 

הרמב"ם 

מחשבה אחת ליום

  • הפחד העמוק ביותר שלנו,
    הוא לא שמא אנחנו חלשים מדי.
    פחד העמוק ביותר שלנו, הוא שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור.