החלמה מפרקינסון וולטר

התקווה להחלים היא כבר מחצית ההחלמה.

 

וולטר

מחשבה אחת ליום