רשלנות רפואית: תביעת רשלנות רפואית לחולי פרקינסון

תביעה בגין רשלנות רפואית: מהו ההליך לתביעת רשלנות רפואית אצל חולי פרקינסון, מהי עלות תביעת רשלנות רפואית, מהם הפיצויים בגין תביעה רפואית ואילו עורכי דין לרשלנות רפואית תרצו לבחור?

כידוע, מחלת הפרקינסון הינה מחלה ניוונית שאין לה מרפא, אשר נגרמת בעקבות פגיעה בתאי העצב במוח, אשר תפקידם לייצר דופמין, המהווה מוליך עצבי ומסייע בתנועה תקינה של השרירים בגוף.אצל מרבית החולים, המחלה מתפתחת לאיטה ולוקח זמן עד שהמחלה מאובחנת.

תביעת רשלנות רפואית: באילו מקרים יכולים חולי פרקינסון להגיש תביעה על רשלנות רפואית ?

אף שקיים ספק רב ביחס לתרומה של אבחון מוקדם לריפוי מחלת הפרקינסון, הרי שיש חשיבות מכרעת לאבחון פרקינסון מוקדם שכן הוא מאפשר לתת לחולה המאובחן את התרופות המתאימות ולטפל באופן משמעותי בסימפטומים של פרקינסון, אשר אי טיפול בהם יכול להקשות עד מאוד את ההתמודדות של החולה עם המחלה.

בהיבט זה, נבדלת מחלת הפרקינסון מתחומים אחרים, בהם תביעות רשלנות רפואית מוגשות גם במקרים בהם ניתן היה לרפא או למנוע מחלה או נכות או נזקים אחרים ושנים (כדוגמת נזקים הנובעים מרשלנות רפואית בטיפול ביולדות, חולי סרטן, נפגעי ניתוחים כאלה ואחרים ועוד).

אנו עלולים להיתקל ברשלנות רפואית בטיפול בחולי פרקינסון, אשר מטבעה מולידה עילה משפטית לתביעת רשלנות רפואית בגין רשלנות זו, בין היתר, במצבים הבאים:

רשלנות רפואית באבחון

  • חוסר אבחון של פרקינסון - כאשר אדם הגיע לרופא והתלונן בפניו אודות סימפטומים שונים השכיחים במחלת הפרקינסון, אך חרף זאת לא ביצע הרופא בדיקה מעמיקה המאפשרת אבחון המחלה, עשויה לקום לאותו אדם טענה לרשלנות רפואית, ככל שהחולה הוכיח כי בעקבות חוסר האבחון, לא ניתן לו הטיפול המתאים וכתוצאה מכך נגרמו לסובל מהמחלה נזקים כאלה ואחרים.
  • אבחון שגוי ובעקבותיו טיפול לא נכון - כאשר אדם הגיע והתלונן על סימפטומים שונים השכיחים במחלת הפרקינסון, והרופא שגה בדיאגנוזה, לא שייך את הסימפטומים למחלת הפרקינסון ועל כן העניק טיפול תרופתי שגוי, עלול הדבר לגרום לנזקים אצל המטופל בגינם יוכל לדרוש פיצוי.

רשלנות רפואית: חשד לטיפול רשלני? מה עליך לעשות?

ברגע שאדם חושד כי הטיפול הרפואי בו היה רשלני, עומדת לו האפשרות לפנות לעורך דין רשלנות רפואית, כדי להביא בפניו את סיפורו. הדברים ייבחנו בתחילה על בסיס התיעוד הרפואי של אותו אדם, ובעקבות כך תבוצע הערכה ראשונית של המצב המשפטי ופוטנציאל התביעה. ככל שקיים פוטנציאל כאמור, תחל ההכנה לבחינה מעמיקה יותר של הדברים.

מהם השלבים להגשת תביעת רשלנות רפואית?

השלב הראשון בטרם הגשת התביעה לעורך דין רשלנות רפואית הוא איסוף מלוא התיעוד הרפואי. הדבר נעשה באמצעות פניה אל כל הגורמים הרפואיים אשר טיפלו בלקוח בדרישה לקבלת התיק הרפואי של הלקוח. עורך דין רשלנות רפואית יבחן את מלוא התיעוד הרפואי ויעבירו לרופא מומחה לצורך קבלת חוות דעתו בשאלה האם הייתה רשלנות רפואית במקרה הנטען, ואם כן, האם רשלנות רפואית זו גרמה לנזק כלשהו ללקוח - ומהו אותו הנזק. יודגש, כי המומחה יתייחס לנזק שנגרם בעקבות הרשלנות רפואית בלבד ולא לכלל הנזקים הנובעים ממחלת הפרקינסון. ככל שהמומחה יאשר כי אכן הטיפול בחולה היה רשלני וכי נגרם נזק בעקבות כך, משמעות הדבר היא כי יש בסיס להגשת תביעה משפטית בגין הרשלנות רפואית ונזקיה. הרופא המומחה יערוך חוות דעת רפואית ועל בסיס מסקנות אותה חוות דעת יוגש כתב תביעת רשלנות רפואית לבית המשפט.

מה קורה לאחר שמוגשת תביעת רשלנות רפואית לבית המשפט?

השלב הבא לאחר הגשת כתב התביעה, הינו איסוף התיעוד הרפואי ע"י הנתבעים, ולאחר מכן - מוגש כתב ההגנה לבית המשפט. לאחר הגשת כתב ההגנה מוגשת חוות דעת של רופא מומחה מטעם הנתבעים, אשר לרוב תטען להיעדר רשלנות רפואית ונזק. בשלב זה, קיימות מספר חלופות שכיחות: לרוב בית המשפט נותן הצעתו לפשרה, לעיתים הצדדים פונים לגישור או מנהלים משא ומתן לפשרה, לעיתים (לא שכיחות בהכרח), התביעה ממשיכה להתנהל עד לקבלת הכרעה שיפוטית בפסק דין.

רשלנות רפואית: עלות הגשת תביעת רשלנות רפואית

כאמור, בשלב הראשון נדרש לאסוף את מלוא התיעוד הרפואי. לרוב, התיעוד רפואי המצוי בידי המטופל הנו חלקי בלבד ויש צורך לאסוף את כל התיק הרפואי על מנת לאפשר למומחה הרפואי לבדוק את התיק כראוי. שלב האיסוף כרוך בדרך כלל בהוצאה של מאות שקלים ובמקרים חריגים למעלה מכך. בנוסף, נדרש לממן חוות דעת ראשונית של רופא מומחה בדבר עצם קיומה של רשלנות רפואית וככל שההערכה היא כי קיימת רשלנות, מגיע השלב בו יש לערוך חוות דעת רפואית מלאה, בגינה יגבה המומחה תשלום נוסף עבור כתיבת חוות הדעת - זוהי ההוצאה המשמעותית בשלב הגשת כתב התביעה, המסתכמת לרוב באלפי שקלים ובמקרים מורכבים אף למעלה מכך. בעת הגשת התביעה יישא הלקוח בתשלום אגרת פתיחת תיק בביהמ"ש, אשר עומדת נכון להיום על סך של כ - 700 ₪ בבית משפט השלום וכ – 1,200 ₪ בבית המשפט המחוזי.

הוצאות איסוף התיעוד הרפואי, חוות דעת המומחה, ואגרת בית המשפט, הנן עיקר ההוצאות הנדרשות מהלקוח לצורך עצם הגשת תביעה ברשלנות רפואית. במובחן מההוצאות המוקדמות הללו, שכר טרחת עורך הדין משולם על בסיס הצלחה בסוף ההליך המשפטי ומחושב באחוזים מהפיצוי שמקבל התובע. המנגנון הנ"ל חוסך מהתובע הוצאות שכר טרחה במהלך ניהול ההליך ויוצר כמובן אינטרס משותף ללקוח ולעורך דינו.

רשלנות רפואית: פיצויים בגין תביעת רשלנות רפואית

הפיצוי בתביעות רשלנות רפואית מחושב בהתאם לנזק שנגרם כתוצאה מהרשלנות.

בהתאם, בודק המומחה מתי אובחנה המחלה ומהם הנזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה מחוסר האבחון או הטיפול, ובהתאם לנזקים אלו מחושב הפיצוי הכולל בתוכו פיצוי הן ביחס לעבר והן ביחס לעתיד. הפיצוי מתייחס, בין היתר, לרכיבים הבאים: הפסדי שכר, הוצאות רפואיות ונסיעות לבדיקות ולטיפולים, עזרה צד ג', כאב וסבל (עוגמת נפש) וכל פיצוי נוסף בגין נזק שנגרם ללקוח בעקבות הרשלנות.

מחלת הפרקינסון הינה מחלה לא פשוטה, לשון המעטה, אך כיום מצויים כלים - גם אם מוגבלים מטבע הדברים - להתמודד עמה תוך הקלת הסימפטומים והקשיים בהם נתקל הסובל ממנה.

ככל שאדם סבור כי אירעה רשלנות רפואית במקרה שלו, עומדת בפניו האפשרות לפנות לעו"ד רשלנות רפואית לצורך בחינת הדברים לעומק ומיצוי מלוא הזכויות המגיעות לו.

כותבת המאמר:

עו"ד שירי גליקמן, מנהלת מחלקת רשלנות במשרד עורכי הדין "הורוביץ, אבן, אוזן ושות", טל 03-7553855.

עורכי דין רשלנות רפואית

מחשבה אחת ליום

  • אתגרים הם מה שעושים את החיים מעניינים, להתגבר עליהם זה מה שהופך את החיים למשמעותיים

     

    אנונימי