התקשורת / רבקה נהרה

התקשורת חברי מאפשרת לצאת מהעולם הצר של היחיד ולפתוח אשנב לעולם הרחב...

התקשורת

התקשורת חברי מאפשרת לצאת מהעולם הצר של היחיד ולפתוח אשנב לעולם הרחב
היא מאפשרת ליחיד לבטא את הגיגיו רגשותיו חלומותיו ודעתו
ולאחר לשתף
היא קושרת קשרים בעולמות רבים
ומזמינה את הבאים לראות לשמוע ולקחת מה שראוי

היא מסנורת היא מבלבלת

היא מבריקה היא מייגעת

היא צינור מידע קולט ומעביר

נקי ובהיר

מחשבה אחת ליום

  • כדי שתהיינה לנו תשוקות, וכדי שנוכל לספק את תשוקותינו, צריך ללא ספק להיות בריא.

     

    אמילי דה שאטלה