העצב המאחד / רבקה נהרה


התבוננו במבטים
בעיני הנשמה

וראו שברונה...

העצב המאחד

התבוננו במבטים

בעיני הנשמה

וראו שברונה דאגתה

חרדתה וכאבה
אלי שלח לנו אור
שנראה נכוחה

את ההבטחה: "לא עוד"

שמור על ילדינו היקרים

ידך אליהם אל תשלח

את הברית אל תשכח

החזירם אלינו שלמים

הרחק מהם את השונאים

רק טובה ואהבה

כל הימים
הרחק המכאוב מהמחשכים

מחשבה אחת ליום