מחקרי פרקינסון חדשים

תהילת עולם / רבקה נהרה

חפצו רגלי לרקד

אבו מותניי לענטז

אבו מותניי לענטז...

תהילת עולם

חפצו רגלי לרקד

אבו מותניי לענטז

נשתוקקו כתפיי להתנער

ולבי שואל:
האומנם תצלחי את הפיקה המרוסקת ודוויה

ותחבריה אל הגוויה הנעה?

אין מקום וזמן לספקות
אצוק חיים וחיוניות

בכל תא בגופי

וארקוד

לצלילי הבזוקי

מחשבה אחת ליום

  • מה שמאחורינו ומה שמלפנינו בטל בשישים בהשוואה למה שמצוי בתוכנו.

     
    ראלף וולדו אמרסון